Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit vinden wij belangrijk daarom zijn we aangesloten bij de coöperatie Boer en Zorg. Ook hebben we het kwaliteitskeurmerk “kwaliteit laat je zien “voor zorgboerderijen ontvangen.

Cliënt-vertrouwenspersoon

Onze cliënt-vertrouwenspersoon is dhr. Klopper. Zijn gegevens kunt u bij ons opvragen.

Kwaliteitssysteem zorgboerderijen

In november 2011 is het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” aan deze boerderij verleend.

Landelijke klachtencommissie landbouw en zorg

Zorgboerderij Eck-stra heeft een klachten procedure en is sinds oktober 2010 aangesloten bij de landelijke klachtencommissie landbouw en zorg.

Landelijke klachtencommissie zorgboeren.

Voor onze klachtenregeling kunt u kijken op onze site op zorgboeren.nl (https://www.zorgboeren.nl/zorgboerderijen/zorgboerderij-eck-stra). Het klachtenjaarverslag is onderdeel van het jaarverslag en is te lezen op https://www.kljz.nl/keurmerkregister. In dit jaarverslag kunt u ook de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek vinden

Verbinding landbouw en zorg

De zorgboerderij is zelfstandig en de financiering gebeurt buiten de zorginstelling om, bijvoorbeeld via PGB of ZIN. Wij zijn aangesloten bij de Cooperatie Boer en Zorg en de Vereniging voor Zorgboeren BEZIG. De geleverde zorg  via ZIN  valt onder het contract van de Coöperatie Boer en Zorg die namens de aangesloten leden als opdrachtnemer fungeert.

Omgaan met privacy (AVG)

Wij houden ons ook aan de AVG-wetgeving. U kunt ons privacy-reglement hier downloaden