Wie kunnen bij ons terecht?

Iedereen die Eck-stra zorg en begeleiding nodig heeft kan bij ons terecht. We gaan vooral uit van de mogelijkheden die men heeft, proberen die te versterken en we proberen ook nieuwe dingen aan te leren. We houden hierbij rekening met de beperkingen en/of spanningsboog van onze deelnemers. Op dit moment bieden wij zorg aan:

  • mensen met een verstandelijke beperking
  • mensen met psychische of psychiatrische problemen
  • mensen met een stoornis in het autismespectrum
  • kinderopvang – jeugdigen/jeugdzorg
  • leerlingen van het speciaal onderwijs
  • jongeren die tijdelijk geen of weinig onderwijs volgen.

Wij hebben via coöperatie Boer en zorg contracten met verschillende gemeentes en zorgkantoren. Voor meer informatie over de declaraties verwijzen wij graag naar de site van boer en zorg https://www.cooperatieboerenzorg.nl/.

We kunnen zowel groepsbegeleiding (regulier en specialistisch) als individuele begeleiding (regulier en specialistisch) bieden. Verder bieden wij zorg via de WMO en de WLZ.

Ook kunnen kinderen bij ons komen voor naschoolse opvang en vakantiedagopvang. De naschoolse opvang (ook op woensdagmiddag en zaterdag om de week) is vooral geschikt voor kinderen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door ADHD, een stoornis in het autisme spectrum, etc. Door onze vakantiedagopvang kan het kind lekker spelen en kunnen overige gezinsleden even tijd voor zichzelf hebben.

Voor de jongeren die tijdelijk weinig of geen onderwijs volgen werken we samen met het team van Eck-stra begeleiding. Zij krijgen een aantal dagdelen dagopvang en helpen mee op de boerderij, als rustperiode. Ook kunnen zij in een prikkelarme omgeving aan hun schoolse vaardigheden werken, dit zoveel mogelijk in samenwerking met school en ouders, totdat de stap naar school hopelijk weer gemaakt kan worden.