Begeleiding en sport

Bouwen aan zelfvertrouwen

Door het samen bezig zijn op de boerderij wordt intensief, maar wel op een ongedwongen manier gewerkt aan goed omgaan met elkaar. Door te helpen met de klussen en door de verantwoordelijkheid die de deelnemers krijgen werken we aan zelfvertrouwen en respect voor elkaar en voor zichzelf.

Gesprekken met deelnemers over hun problematiek vinden vaak plaats in een ontspannen sfeer, tijdens de activiteiten. Eens in de zes maanden houden de medewerkers van Eck-stra met alle deelnemers van de dagopvang een evaluatiegesprek.

Werken aan sociale vaardigheden

Bij de begeleiding van Eck-stra wordt veel aandacht besteed aan sport- en spelactiviteiten. Regelmatig wordt een partijtje voetbal of volleybal gespeeld. Niet alleen de gezondheid is daarmee gediend, ook wordt via sport en spel op een natuurlijke manier gewerkt aan sociale vaardigheden. Veel kinderen die eerst door hun faalangst niet mee willen spelen, zien we later toch enthousiast meedoen.

Met mooi weer zijn we zoveel mogelijk buiten actief. Maar binnen hebben we ook mogelijkheden: onze sportzaal is geluid- en prikkelarm gemaakt en daardoor een prima alternatief als het regent.

Sporten onder begeleiding

Op woensdagmorgen is er een sportgroepje voor jong-volwassenen. Dit is een goede mogelijkheid om gezellig en professioneel te kunnen sporten voor mensen die door hun sociale beperking niet kunnen aarden in een sportclub, of geen vereniging kunnen vinden met voldoende begeleiding voorhanden.

Janita van Silfhout (www.eck-strabegeleiding.nl) doet de begeleiding.

Gedragsverandering en acceptatie

Janita heeft de opleiding psychomotorische therapie gevolgd: signaleren en training van gedrag door sport en spel. Want een kind laat tijdens het bewegen zien wie hij is. Problemen die zich tijdens de ontwikkeling voordoen, zijn vaak terug te zien in bewegen, lichaamsbeleving en gedrag.

Door psychomotorische therapie wordt geoefend met bewegingen die betrekking hebben op het gedrag of de emoties. en kan gedrag of beleving beïnvloed worden. Ook kan gewerkt worden aan acceptatie van problemen of kan geleerd worden er (beter) mee om te gaan.

Omgaan met prikkels

Een kind of jongvolwassenene die teruggetrokken, angstig, gespannen of agressief is, kan baat hebben bij deze begeleiding.
 
Ook bij ontwikkelingsstoornissen, bij communicatieproblemen en problemen met omgevingsprikkels kan bewegen op basis van psychomotorische therapie helpen.