Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit vinden wij belangrijk daarom zijn we aangesloten bij de coöperatie Boer en Zorg. Ook hebben we het kwaliteitskeurmerk “kwaliteit laat je zien “voor zorgboerderijen ontvangen.

 

Kwaliteitssysteem zorgboerderijen

In november 2011 is het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” aan deze boerderij verleend.

 

Landelijke klachtencommissie landbouw en zorg

Zorgboerderij Eck-stra heeft een klachten procedure en is sinds oktober 2010 aangesloten bij de landelijke klachtencommissie landbouw en zorg.

 

Verbinding landbouw en zorg

De zorgboerderij is zelfstandig en de financiering gebeurt buiten de zorginstelling om, bijvoorbeeld via PGB of ZIN. Wij zijn aangesloten bij de Cooperatie Boer en Zorg en de Vereniging voor Zorgboeren BEZIG. De geleverde zorg  via ZIN  valt onder het contract van de Coöperatie Boer en Zorg die namens de aangesloten leden als opdrachtnemer fungeert.